research

Perspektiv Research

 

Perspektiv Research je nová platforma architektonického studia Perspektiv pro výzkum a popularizaci témat, která aktuálně hýbou světem architektury a stavebnictví. Platforma se zaměřuje na architektonická, teoretická a prostorová témata, která se týkají nás všech.

O Research labu

Vzhledem k rostoucím ekologickým problémům představují stromy zdroj nezbytného stavebního materiálu pro budoucnost. První téma Perspektiv Research se bude věnovat dřevostavitelství vícepodlažních budov a jeho legislativnímu rámci v ČR. Klademe si za cíl vzdělávat architekty a odbornou veřejnost v oblasti udržitelného využívání dřeva při stavbě projektů. Mezioborová spolupráce, data, komunikace. Společně s architekty, inženýry, developery a dalšími odborníky hledáme nové odpovědi na otázky, které určují podobu našich měst, krajiny či infrastruktury. Cílem je přispět k debatě o současných výzvách v architektuře zaměřené na budoucnost, představit různé úhly pohledu a nabídnout řešení v kontextu českého prostředí.

Cíl

Našim cílem je přinášet nové (nebo dosud přehlížené) informace, zasazovat je do kontextu a následně je využít v praktické rovině. Konkrétní témata podrobujeme důsledným rešerším, diskutujeme je s odborníky a závěry prezentujeme veřejnosti formou článků a konference.

 

Témata a odborníci

Témata vybíráme s ohledem na jejich aktuálnost a relevanci. Spolupracujeme s odborníky ze zahraničí, soustředíme se však primárně na českou scénu. Uvědomujeme si zásadní výzvy dnešní doby a chceme se proto podílet na rozvoji udržitelné architektury po ekologické, ekonomické i sociální stránce. Konzultantem Perspektiv Research je například architekt Martin Sobota z holandského studia CITYFÖRSTER , spolupracujeme také s odborníky z  Univerzitního centra energeticky efektivních budov na ČVUT nebo Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt