Zemědělské centrum ve Švýcarsku sází na low-tech přístup

  • 14.9.2023
  • Matyáš Kytka

V malé švýcarské obci Salez nedaleko hranic s Lichtenštejnskem a Rakouskem postavili před pár lety novou budovu zemědělského centra, kterou architekti z ateliéru Andy Senn Architekt pojali jako úspornou dřevostavbu. Podle slov autorů je budova „průkopníkem low-tech přístupu“ k architektuře.

Region obce Salez na východě Švýcarska je do značné míry založen na zemědělství. Proto kanton Sankt Gallen uspořádal před pár lety architektonickou soutěž na návrh nové administrativní budovy zemědělského centra, kde se soustřeďují různé orgány i výukové a vzdělávací programy zaměřující se na téma zemědělství.

Švýcarsko je po architektonicko-stavební stránce známé svým optimistickým postojem k vícepodlažním dřevostavbám. Proto není divu, že v případě zemědělského centra, které má klást důraz na udržitelnost, vsadil ateliér Andy Senn právě na dřevo jako na hlavní konstrukční i pohledový materiál.

Konstrukční řešení

Konstrukce budovy by se dala rozdělit na několik vzájemně provázaných prvků tvořících unikátní soubor technických aspektů, které využívají různých vlastností dřeva. Nosná část budovy je navržena ze sendvičové konstrukce, která dokáže díky vzduchovým mezerám zajistit proudění vzduchu a zároveň poskytnout dostatečnou tuhost a tepelné vlastnosti. Zemědělské centrum ve Švýcarsku sází na low-tech přístup.

Exteriér

Z exteriéru si můžeme všimnout vrstvy neopracovaných hranolů z jedle v tloušťkách 9×2 cm, přichycených na dřevěnou rámovou konstrukci, tvořenou z latí a provětrávané vzduchové mezery. Vnitřní část konstrukce je ochráněna před povětrnostními podmínkami díky parotěsné izolaci a dvoucentimetrové vrstvě MDF panelů. Tyto panely i přes svoji neatraktivní estetickou a hrubou plochu poskytují výbornou zvukovou izolaci a přidávají tepelný koeficient. Hlavní nosná část sendvičové konstrukce je tvořena soustavou pevných hranolů s tloušťkou 240 mm. Dřevěné hranoly na obou stranách vytváří stojiny pro celkový rám, který je spojen střešní konstrukcí poskytující stabilitu.

Interiér

Interiér je pojat velmi minimalisticky, pracuje především s tenkými latěmi z jedlového dřeva, které jsou pokládány na záklop z OSB dřevoštěpkové desky. Celá konstrukce má výborné tepelně-technické parametry. I přes svojí zdánlivou jednoduchost odráží sympatickou eleganci. Nejen zde tak platí pořekadlo, že méně je více.

Hloubku budovy a její plasticitu podporují předsazené dřevěné terasy v každém podlaží, které jsou tvořeny z dubových nosníků přichycených do obvodového rámu. Nosníky jsou spojeny jednoduchým dubovým záklopem, který tvoří základ pro pochozí vrstvu z dubových nášlapných fošen. Zvolení dubu není náhodou. Dub totiž dokáže díky svým vlastnostem výborně odolávat povětrnostním podmínkám a proměnlivým vztahům vlhka a sucha. Celá venkovní konstrukce balkónové terasy, která představuje i dodatečnou funkci stínícího prvku, je zavětrována dřevěným hranolem spojeným s konstrukcí střechy.

Plochou střechu pojali architekti jako zelenou – podporuje biodiverzitu, zabraňuje přehřívání, pomáhá zadržovat dešťovou vodu a také se dobře hodí k šetrné budově po estetické stránce. Zelená střecha budovy zemědělského centra se skládá ze substrátu položeného na filtrovací a drenážní rohož, jež je kladena na minerální izolaci a nosnou konstrukci CLT panelů.

Díky jednoduché rámové konstrukci z desek a panelů bylo možné celý proces výstavby výrazně urychlit a šetřit tak peníze investora. Stavba zároveň velmi dobře zapadá do svého přírodního prostředí. Budova zemědělského centra je důkazem toho, že není potřeba drahé technologie pro zajištění provozu a atraktivního výrazu moderní administrativní stavby.

 

Za poskytnutí materiálu děkujeme ateliéru Andy Senn.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt