Dřevo jako strategická surovina Česka

 • 04.1.2024
 • Matěj Beránek

Na vládní úrovni se aktuálně finišuje důležitý dokument, kde figuruje dřevo jako strategická surovina Česka. Surovinová politika pro dřevo definuje konkrétní nástroje, jakými chce vláda podporovat rozvoj dřevostaveb i tuzemské zpracovávání tohoto obnovitelného materiálu. Cílem je větší prosazení dřeva nejen ve stavitelství.

 

Volání po změně

V rámci svého programového prohlášení z ledna roku 2022 se vláda zavázala k vytvoření nové Surovinové politiky pro dřevo – strategického dokumentu, po kterém dlouho volali zástupci dřevozpracujícího průmyslu, developeři i projektanti. Důvodem je stále větší prosazování dřevostaveb v zahraničí, kterému nahrává všeobecná snaha o redukci uhlíkové stopy Evropské unie, u nás ho však stále brzdí mnohé předpisy i nízké všeobecné povědomí o výhodách staveb s dřevěnými konstrukcemi.

Tento dokument připravuje Stálá pracovní skupina pro surovinovou politiku pro dřevo při Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, jejíž součástí jsou zástupci Ministerstva životního prostředí, státní i nestátní vlastníci lesů, akademické obce, dřevozpracující podniky, lesníci i nevládní organizace. Cíle jsou následující: zvýšit produkci dřevostaveb, podpořit sekundární zpracování dřeva pro navýšení jeho přidané hodnoty a zapracovat na propagaci dřeva i inovacích a výzkumu.

„Dřevo v České republice je strategickou surovinou. V médiích se častokrát objevuje, že strategickými surovinami je nerostné bohatství, ale právě dřevo jako obnovitelný materiál vnímáme na ministerstvu zemědělství jako strategickou surovinu, kterou je potřeba rozvíjet, zpracovávat a přidávat jí tak vyšší hodnotu. Nikoli ji vyvážet v surovém stavu, případně v prvotním zpracování jako řezivo,“ prohlásil na konferenci Wood Camp v polovině listopadu náměstek ministra zemědělství a vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Patrik Mlynář.

Patrik Mlynář současně zdůraznil, že v Česku máme dostatek dřevních zásob a nehrozí tak výrazné změny v dodávkách českého dřeva na trh minimálně do roku 2053, a to i navzdory nedávné kůrovcové kalamitě. Zatímco před ní jsme měli v zásobách 480 milionů kubíků smrku, dnes je to asi 400 milionů. Podle Mlynáře je u nás dlouhodobě stabilizovaný také sektor primárního zpracování dřeva a je tak potřeba se nyní zaměřit na rozvoj sekundárního zpracování pro zajištění vyšší přidané hodnoty dřeva před jeho exportem. Právě dostatek dřeva pro tuzemský trh, navyšování tuzemské spotřeby dřeva a snižování exportu primárně zpracovaného dřeva jsou hlavními prioritami surovinové politiky.

Vyšší dřevostavby i daňové úlevy

 

Dokument usiluje o odstranění některých dnešních překážek v oblasti technických norem a revizi norem pro požární bezpečnost staveb. „Je to téma, které se dlouho diskutuje, chceme i pomocí této strategie zavázat konkrétní rezorty, které mají v gesci tyto předpisy, že je potřeba urychlit změnu předpisů a překážek, abychom mohli více rozvíjet stavitelství na bázi dřeva a odstranit některá dogmata, která jsou dávno překonaná a mohli se soustředit na situaci okolo nás, jako třeba v Rakousku nebo Německu,“ řekl Patrik Mlynář.

 

Jaké jsou další konkrétní návrhy opatření připravované surovinové politiky pro dřevo?

 1. Zvýšit podíl dřevostaveb (rodinných domů) na 25 % a odblokovat povolování staveb ve standardním režimu do výšky 22,5 metru (srovnatelný s jinými státy EU)
 2. Zavést motivační ekonomické nástroje pro podporu vyšší realizace dřevostaveb v rámci veřejného i soukromého sektoru
 3. Stanovit závazný minimální podíl dřeva ve výši nejméně 20 % rámci veřejných stavebních projektů
 4. Usilovat o zavedení daňových úlev při výstavbě užívání objektů ze dřeva
 5. Nezvyšovat množství dodávané lesní biomasy pro energetické účely na úkor vhodnějšího využití
 6. Nastavit citlivou hranici mezi potřebami ochrany přírody a zajištěním trvalé disponibility zásoby dřeva pro zpracování
 7. Nalézt možnosti sdružování soukromých veřejných finančních zdrojů k podpoře využívání dřeva ve společnosti

 

Pracovní skupina si dala za cíl předložit surovinovou politiku vládě do konce roku 2023. Poté bude probíhat připomínkové řízení, které rozhodne o její finální podobě a tím i konkrétních závazcích a nástrojích. Nicméně už z těchto návrhů je zřejmé, že dřevo jako strategická surovina Česka bude mít do budoucna důležitou podporu i ze strany státu.

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt