gopay perspektiv 01 areal

Perspektiv Research

Mise

Našim cílem je přinášet nové informace, zasazovat je do kontextu a následně je využít také v praktické rovině. Konkrétní témata podrobujeme důsledným rešerším, diskutujeme je s odborníky a závěry následně prezentujeme veřejnosti formou rozhovorů, článků, konferencí i publikací.

Témata

Zaměřujeme se na architektonická, teoretická a prostorová témata, která se týkají nás všech. Chceme přispět k debatě o současných výzvách v architektuře zaměřené na budoucnost, představit různé úhly pohledu a nabídnout řešení v kontextu českého prostředí. Témata vybíráme s ohledem na jejich aktuálnost a relevanci. Spolupracujeme s odborníky ze zahraničí, soustředíme se však primárně na českou scénu. Uvědomujeme si zásadní výzvy dnešní doby a chceme se proto podílet na rozvoji udržitelné architektury po ekologické, ekonomické i sociální stránce.

dřevostavby

energetika

modrozelená infrastruktura

urbanismus

 

Vzhledem k rostoucím ekologickým problémům představují stromy zdroj nezbytného stavebního materiálu pro budoucnost. První téma Diverse Perspektiv se bude věnovat právě dřevo stavitelství vícepodlažních budov a jeho legislativnímu rámci v ČR.

Odborníci

Klademe si za cíl vzdělávat architekty a odbornou veřejnost v oblasti udržitelného využívání dřeva, jak při stavbě projektů, tak při nových formách výzkumu. Ve spolupráci s odborníky z praxe chceme integrovat vědecké poznatky. Spolupracujeme s významnými osobnostmi na české i zahraniční scéně.

    GET IN TOUCH

    Want to work with us?