Expertiza - studio perspektiv

Děláme věci agilně, s citem pro detail a v dialogu s vámi

Základem naší expertizy je discover, design, deliver. Naše jednoduchá “3D” mantra představuje základ dobré spolupráce a špičkových výsledků.

 

Discover

Schopnost naslouchat klientům je základem naší práce. Jaká očekávání a potřeby by měl projekt naplnit? Kdo ho bude užívat, kdy a jak?Jaké jsou vaše výzvy? A hodnoty, které má stavba sdělovat svým obyvatelům, návštěvníkům i případným kolemjdoucím? Jak v ní právě pro vás nejlépe skloubit funkčnost, udržitelnost a krásu? Ptáme se, prozkoumáváme, pojmenováváme, probíráme, porovnáváme p(P)erspektivy.

 • research
 • workplace consulting
 • ověřovací studie
Architekti kanceláří

Design

Každý projekt je výzva. Se spoustou vzájemně propletených vrstev. A přesně to nás baví. Pomocí všech informací získaných v předchozí fázi je procházíme jednu po druhé, propojujeme různé prostorové typologie, hledáme inovativní řešení, zkoumáme věci do detailů, dokud nejsou 100% vyladěné a efektivní. Posouváme status quo. Pokud to charakter zadání vyžaduje, přibíráme k sobě grafiky, behaviorální psychology, krajinné architekty, ekonomy – dáváme si záležet, aby byl projekt maximálně promyšlený a dotažený. 

 

 • urbanismus
 • architektura
 • interiér
 • produktový design
 • grafický design
Architektonické a realizační studio

Deliver

Jakmile je za vás vše schváleno, dáme se do toho! Díky citu pro detail, zkušenostem napříč odvětvími a hlavně opravdovému ponoření se do vašeho projektu máme přehled o každém aspektu stavby. Průběžná transparentní komunikace s klientem zaručuje, že stavíme na pevných základech vzájemného pochopení; expertiza, silný tým, agilní management stavby a profesionální BIM projekce je předpokladem pro realizaci projektu včas a ve stanoveném rozpočtu.

 

 • dokumentace stavby
 • dokumentace interiéru
 • fotorealistické vizualizace
 • design management

Zahraniční spolupráce

Jsme hrdí na spolupráci se špičkovými zahraničními architektonickými ateliéry na rozsáhlých projektech v oblasti současného urbanismu. Mezinárodní spolupráce nás obohacuje a přispívá k rozšiřování naší expertizy. Sdílíme naše vize a nápady a společnými silami obohacujeme výstupy projektů.

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt