Studio v Praze

Česká Republika

 • IČO

  02696622

  Studio Perspektiv se sídlem Rohanské nábřeží 717/4, 186 00 Praha, zapsaná v obchodní­m rejstříku C 222656 vedená u Městského soudu v Praze.

Studio v Bratislavě

Slovenská Republika

 • IČO

  53007760

  Studio Perspektiv se sídlem Vajnorská 127, 831 04 Bratislava, zapsaná v obchodním registru Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 146823/B.

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt