Sara Hildén Art Museum - Galerie moderního umění

Sara Hildén Art Museum

Sara Hildén Art Museum

Tampere, Finsko

Jak už je naším dobrým zvykem, rádi zkoušíme nové věci. Tentokrát šlo o výzvu spojenou se silnou zahraniční konkurencí.  Zúčastnili jsme se naše první mezinárodní architektonické soutěže na návrh Sara Hildén Art Museum, ve které se v celkovém součtu sešlo 472 návrhů. Náš návrh galerie moderního umění se dostal do užšího výběru “upper category“, jehož selekce čítala 51 návrhů.

 

Discover

Třetí největší finské město Tampere s bohatou industriální historií je místem, kam zasazujeme návrh nové budovy galerie výtvarného umění Sara Hildén Museum. Nová parcela se nachází v oblasti bývalého brownfieldu továrny Finlayson. Náš návrh Sara Hildén Art Museum proto reflektuje historický kontext a vztah s okolní zástavbou, představuje však stavbu národního rozměru v současné a moderní interpretaci.

 

 

Design

Jednoduchost, vstřícnost a respekt k okolním budovám. V tomto duchu je vytvořeno nové Sara Hildén Art Museum, které svým designem formuluje výrazný orientační bod, přesto stále odráží rozsah města Tampere a městské hodnoty oblasti Finlayson. Díky své poloze na okraji parku vytváří nová budova pomyslnou vstupní bránu do rozšířeného komunitního prostoru a nové náměstí. Náš návrh proto reflektuje současnou povahu města ve snaze posílit živý městský prostor.

Materialita odráží současné požadavky na moderní architekturu – šetrnost k životnímu prostředí, udržitelnost a nadčasovost.

 

 

Pohledy

Historický kontext

Nově navržená budova galerie je součástí historického pootevřeného komplexu Finlayson, považujeme za zásadní jej zahrnout a pracovat s ním jako se součástí většího celku. Budova je umístěna na západním okraji a tím konsoliduje a uzavírá celý komplex. Tímto způsobem vzniká nová vstupní brána, která doplní původní historický vstup do komplexu a objasní pohyb v celé oblasti.

Urbanismus

Lokalita se nachází na hranici historického parku Wilhelma von Nottebecka a tradičního panelového domu. Nová galerie je umístěna na západní hranici podél ulice Kuninkaankatu. Umístěním domu na okraj areálu se formuje nový veřejný čtvercový park, který vytváří foyer před budovou ústředí a současně ponechává prostor pro vizuální kontakt mezi palácem Finlayson.

Struktura

Sara Hildén Art Museum je rozdělena na dva celky, které jsou propojeny lávkou. Lávka symbolizuje vstupní bránu do továrního komplexu Finlayson. Přízemí je navrženo jako co nejvíce propustné pro integraci s veřejným prostorem. V horních patrech je naopak uzavřená hmota, která je odlehčena pouze velkým poloprůhledným okenním otvorem, které také může fungovat jako digitální displej / projekce.

Zpětná vazba

„Architektonicky vysoce kvalitní vstup, který klade důraz na detail. Robustní cihlová architektura pevně váže novou budovu muzea umění na své místo. Masivní tvar budovy je dovedně odlehčen pomocí výškového uspořádání oken a různých druhů zdiva. “

Odborná porota

Informace k projektu

 • Klient

  Sara Hildén Art Museum

 • Rok

  2021

 • Poloha

  Tampere, Finsko

 • Velikost

  4 400 m²

 • Vizualizace

  Monolot

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára
  Jakub Herza
  Silvia Snopková

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt