Umělecká škola Pardubice

Umělecká škola Pardubice

Statutární město Pardubice

Pardubice, Česká republika

Základní umělecká škola představuje kulturní ohnisko, ve kterém se vzdělávají děti a současně místo, kde se může široká veřejnost setkat s kulturním prostředím. Náš návrh respektuje okolní modernistický urbanismus sídliště a maximálně využívá vzrostlou zeleň v okolí. 

2. dělené místo v architektonicko-urbanistické soutěži ve spolupráci s Grido architekty

Discover

Uměleckou školu současně chápeme jako lokální komunitní centrum, a proto se snažíme budovu otevřít veřejnosti pomocí celoproskleného parteru. Konstrukční a dispoziční řešení budovy je navrženo především s důrazem na praktičnost provozů a omezené množství finančních prostředků. I přesto však nabízí pestré využití, ve kterém se stírají hranice mezi interiérem a exteriérem. Záměrem bylo návrh umístit tak, aby se stal dobře dostupným ze všech stran a zároveň jasně definoval veřejné prostory kolem sebe.  

 

Schéma

Design

Základní umělecká škola se nachází na druhém podlaží, díky čemuž může čerpat z veškerého okolního života a skutečně fungovat jako komunitní prostor. Přízemí budovy je proto jednoduché pronajmout pro jakoukoli jinou akci, neboť funkčně nezávisí na zbytku umělecké školy. Kompletně prosklený parter umožňuje pohled místním či náhodně kolemjdoucím na akce, které se zde odehrávají. Jeden ze zkušebních sálů nabízí možnost otevření do zahrady, kde se nachází venkovní hlediště (salla terrena). Hranice mezi interiérem a exteriérem tak prakticky neexistuje. Prostor před kavárnou navrhujeme jako zklidněnou zónou, kde se přirozeně prolíná měkkost zahrady s praktičností zpevněné plochy náměstí. 

Půdorys

Informace k projektu

 • Klient

  Statutární město Pardubice

 • Rok

  2022

 • Poloha

  Pardubice, Česká republika

 • Velikost

  4 300 m²

 • Vizualizace

  Perspektiv

 • Autoři

  Ján Antal & Peter Sticzay-Gromski (Grido)

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Sebastian Sticzay
  Tomáš Pavlakovič

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt