Nové výukové centrum 3. LF UK

Nové výukové centrum 3. LF UK

Univerzita Karlova

Praha 10, Česká republika

Nové výukové centrum 3. LF UK má využívat komplexní interaktivní simulace pro multidisciplinární vzdělávání a výzkum v oblasti zdravotní péče. Objekt vzniká na místě budovy, která již nevyhovuje požadavkům provozu. Navrhujeme funkční a současný dům, který je napříč patry propojen dominantním schodištěm.

 

odměna poroty

Discover

Nové výukové centrum 3. LF UK zasazujeme do kontextu areálu Státního zdravotního ústavu obklopeného zelení. V rámci výškového profilu ustupujeme sousednímu objektu děkanátu, které představuje sídlo velkého významu. Budovy spolu však komunikují prostřednictvím zastřešené lávky, která je navzájem propojuje. Návrh nové reprezentativní budovy určuje i jeho veřejný prostor. Klademe důraz na rekultivaci předprostoru tak, aby vzniklo příjemné pobytové místo s mobiliářem, které mohou studenti ve volném čase využít. Nenápadnost domu podtrhuje zachování vzrostlého stromořadí podél ulice a prostupnost zeleně. 

Silný výrazový prvek budovy tvoří pásová okna, která doplňujeme o zelenou fasádu se zabudovanými květináči. Květníky jsou vyrobeny z GRC betonu, jehož výhodou je jednoduchost použití a variabilita tvarování. Zbytková voda z květníků může být díky principu odvodnění ve sloupech fasády znovu využita na zavlažování. Variantou je také svedení do retenční nádrže. Živý parter s vloženým mezaninem a prosklením zajišťuje dostatečné osvětlení interiéru. V rámci posledního patra pracujeme se zaoblením stěn. 

 

Design

Objekt-stroj. Nové výukové centrum 3. LF UK představuje funkční a současný dům, který je napříč patry propojen dominantním schodištěm. Jeho funkce nepředstavuje jen spojnici, ale současně atrium osvětluje a zabezpečuje správnou výměnu vzduchu mezi všemi podlažími. Silný výrazový prvek tvoří pásové okno, která doplňujeme o zelenou fasádu se zabudovanými květináči. Funkční, praktické, protkané technologiemi – nové výukové centrum poskytuje současný pohled na výuku lékařství a může se tak zařadit po bok světových renomovaných univerzit.  

Schéma

V rámci umístění budovy mezi soused objekty klademe důraz na zachování stávající zeleně. Zachováváme vzrostlé stromořadí podél ulice a maximum stromů v řešením území. Odsazení od silnice zajištuje zklidnění pro studenty a zaměstnance výukového centra. Lokalitu vedle ústředí děkanátu reflektujeme prostřednictvím nižší výšky a ustoupeného posledního patra. Jeho propojení je zajištěno zastřešeným můstkem.

Rekultivujeme předprostor děkanátu a redukujeme parkovací místa. Díky tomu vytváříme pro studenty pobytové místo s městským mobiliářem pro trávení volných chvil, které bude přístupné i ze studentského klubu. Redukci parkovacích míst alternujeme prostřednictvím podzemního parkování, které se nachází na druhém sníženém podlaží. V rámci revitalizace předprostoru děkanátu odkláníme parkovací místa na východní stranu. Pěší zóna v případě potřeby umožňuje přístup hasičů.  

Nové výukové centrum 3. LF UK a jeho konstrukční řešení představuje kombinaci monolitického železobetonového skeletu a stěnového systému. Železobetonové jádro s únikovým schodištěm doplňuje osobní a nákladní výtah. Těžkou obvodovou fasádu doplňují pásová okna, která zajistí dostatečné prosvětlení. Dominantu interiérového řešení představuje systém ocelových schodišť v atriu. 

Echo

„Porota oceňuje architektonické a urbanistické řešení s vhodně zvoleným měřítkem stavby. Za velmi kultivované považuje materiálové a detailní řešení interiéru a exteriéru včetně krajinářského řešení veřejných prostranství. “

Soutěžní porota

Informace k projektu

 • Klient

  Univerzita Karlova

 • Rok

  2023

 • Poloha

  Praha 10, Česká republika

 • Velikost

  9 560 m²

 • Vizualizace

  Dousek & Zaborský

 • Autoři

  Ján Antal

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Sebastian Sticzay
  Tomáš Pavlakovič

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt