Svazková škola Pode Vsí

Svazková škola Pode Vsí 

Svazek obcí Pode Vsí

Odolená Voda, Česká republika

Předmětem soutěže byl návrh svazkové základní školy pro několik obcí v Odolené Vodě s kapacitou 540 žáků. Svazková škola Pode Vsí a její návrh vychází z tradiční typologie školy s novodobým přístupem ke společným prostorám školy.

2. místo v architektonicko-urbanistické soutěži

Discover

Jako hlavní úskalí u tradičních škol považujeme vertikální rozdělení, které vytváří centrální chodby bez denního světla a propojení mezi jednotlivými patry. Kompaktně navržená škola je rozdělena do třech objemů podle vnitřního provozu. Vzniká tak čitelná architektura s přehledným vnitřním uspořádáním. Transparentní svazková škola Pode Vsí, kde se žáci znají mezi třídami i patry. Centrální chodby, jež protínají vertikální atria, zajišťují denní světlo a přehlednost pro všechny. Díky kompaktní hmotě a jednoduchému materiálovému schéma lze docílit nízkých investičních nákladů.

 

Schéma

Design

V návaznosti na ekonomickou efektivitu jsme komplexní objem stavby navrhli jako kompaktní formu ve tvaru písmene L, dále rozdělené do třech objemů podle funkce školy. Návrh využívá terénního zlomu pro zmenšení jihovýchodních fasád a redukci objemu stavby ze strany ulice. Pozice objektů maximalizuje využití školních pozemků pro potřeby sportu a zahrady, čímž vytváří kvalitní školní předprostor ke škole. Vzniká tak čitelná architektura s přehledným vnitřním uspořádáním. Transparentní škola, kde se žáci znají mezi třídami i patry. 

Půdorys

Informace k projektu

 • Klient

  Svazek obcí Pode Vsí

 • Rok

  2022

 • Poloha

  Odolená Voda, Česká republika

 • Velikost

  10 290 m²

 • Vizualizace

  Willbe studio

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Sebastian Sticzay
  Tomáš Pavlakovič
  Nikola Procházková

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt