Plavecký bazén Plzeň

Plavecký bazén Plzeň

Statutární město Plzeň

Plzeň, Česká republika

Soutěžní návrh se nachází na východním okraji průmyslového parku Borská pole, který vznikl na území bývalého vojenského letiště. V oblasti dochází k postupnému propojení s obytnou strukturou města. Plavecký bazén Plzeň vnímáme jako silný městotvorný prvek občanské vybavenosti, který zároveň doplňuje kvalitu v podobě veřejného prostoru, jež v lokalitě chybí.

Cena poroty

Discover

Plavecký bazén Plzeň se skládá ze čtyř hmot, které postupně ustupují a lokálně vystupují směrem k uliční čáře. Výsledkem je kompaktní hmota s výškovým zdůrazněním wellness zóny ve východní straně, která funguje jako protipól výškové dominance celého záměru sportovního hotelu. Nové těžiště v podobě piazzety funguje jako reprezentativní předprostoru bazénu a doplňuje výrazný solitér sportovního hotelu. Celý projekt je zasazen do jižního okraje území tak, aby v popředí vznikl dostatečný veřejný prostor.

 

1. Bazén jako silný městotvorný prvek
2. Piazzeta jako nové těžiště
3. Hotel jako dominanta

Schéma

Design

Konstrukční řešení budovy je zvoleno jako dřevěná halová konstrukce s lehkým hliníkovým opláštěním. Estetika budovy vychází z industriálního motivu okolí, jež koresponduje s utilitárností spotovních staveb. Materialita tvoří kontrast chladného hliníku v kombinaci s měkkostí dřevěné konstrukce a stropu.

Půdorys

Informace k projektu

 • Klient

  Statutární město Plzeň

 • Rok

  2022

 • Poloha

  Plzeň, Česká republika

 • Velikost

  12 000 m²

 • Vizualizace

  Monolot Studio

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Sebastian Sticzay
  Jakub Herza

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt