Nové výukové centrum 3.LF UK

Nové výukové centrum 3. LF UK

Univerzita Karlova

Praha 10, Česká republika

Nové výukové centrum 3.LF UK má využívat komplexní interaktivní simulace pro multidisciplinární vzdělávání a výzkum v oblasti zdravotní péče. Objekt vzniká na místě budovy, která již nevyhovuje požadavkům provozu. Navrhujeme funkční a současný dům, který je napříč patry propojen dominantním schodištěm.

 

odměna poroty

Discover

Nové výukové centrum 3.LF UK zasazujeme do kontextu areálu Státního zdravotního ústavu obklopeného zelení. V rámci výškového profilu ustupujeme sousednímu objektu děkanátu, které představuje sídlo velkého významu. Budovy spolu však komunikují prostřednictvím zastřešené lávky, která je navzájem propojuje. Návrh nové reprezentativní budovy určuje i jeho veřejný prostor. Klademe důraz na rekultivaci předprostoru tak, aby vzniklo příjemné pobytové místo s mobiliářem, které mohou studenti ve volném čase využít. Nenápadnost domu podtrhuje zachování vzrostlého stromořadí podél ulice a prostupnost zeleně. 

Silný výrazový prvek budovy tvoří pásová okna, která doplňujeme o zelenou fasádu se zabudovanými květináči. Květníky jsou vyrobeny z GRC betonu, jehož výhodou je jednoduchost použití a variabilita tvarování. Zbytková voda z květníků může být díky principu odvodnění ve sloupech fasády znovu využita na zavlažování. Variantou je také svedení do retenční nádrže. Živý parter s vloženým mezaninem a prosklením zajišťuje dostatečné osvětlení interiéru. V rámci posledního patra pracujeme se zaoblením stěn. 

 

Design

Objekt-stroj. Navrhujeme funkční a současný dům, který je napříč patry propojen dominantním schodištěm. Jeho funkce nepředstavuje jen spojnici, ale současně atrium osvětluje a zabezpečuje správnou výměnu vzduchu mezi všemi podlažími. Silný výrazový prvek tvoří pásové okno, která doplňujeme o zelenou fasádu se zabudovanými květináči. Funkční, praktické, protkané technologiemi – nové výukové centrum poskytuje současný pohled na výuku lékařství a může se tak zařadit po bok světových renomovaných univerzit.  

Schéma

V rámci umístění budovy mezi soused objekty klademe důraz na zachování stávající zeleně. Zachováváme vzrostlé stromořadí podél ulice a maximum stromů v řešením území. Odsazení od silnice zajištuje zklidnění pro studenty a zaměstnance výukového centra. Lokalitu vedle ústředí děkanátu reflektujeme prostřednictvím nižší výšky a ustoupeného posledního patra. Jeho propojení je zajištěno zastřešeným můstkem.

Rekultivujeme předprostor děkanátu a redukujeme parkovací místa. Díky tomu vytváříme pro studenty pobytové místo s městským mobiliářem pro trávení volných chvil, které bude přístupné i ze studentského klubu. Redukci parkovacích míst alternujeme prostřednictvím podzemního parkování, které se nachází na druhém sníženém podlaží. V rámci revitalizace předprostoru děkanátu odkláníme parkovací místa na východní stranu. Pěší zóna v případě potřeby umožňuje přístup hasičů.  

Konstrukční řešení představuje kombinaci monolitického železobetonového skeletu a stěnového systému. Železobetonové jádro s únikovým schodištěm doplňuje osobní a nákladní výtah. Těžkou obvodovou fasádu doplňují pásová okna, která zajistí dostatečné prosvětlení. Dominantu interiérového řešení představuje systém ocelových schodišť v atriu. 

Echo

„Porota oceňuje architektonické a urbanistické řešení s vhodně zvoleným měřítkem stavby. Za velmi kultivované považuje materiálové a detailní řešení interiéru a exteriéru včetně krajinářského řešení veřejných prostranství. “

Soutěžní porota

Informace k projektu

 • Klient

  Univerzita Karlova

 • Rok

  2023

 • Poloha

  Praha 10, Česká republika

 • Velikost

  9 560 m²

 • Vizualizace

  Dousek & Zaborský

 • Autoři

  Ján Antal

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Sebastian Sticzay
  Tomáš Pavlakovič

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt