Rekonstrukce Krajského úřadu Karlovy Vary

Rekonstrukce budovy B Krajského úřadu Karlovy Vary

Krajský úřad Karlovarského kraje

Karlovy Vary, Česká republika

Jak by měla vypadat rekonstrukce Krajského úřadu Karlovy Vary? Naše vize se zakládá na rekonstrukci, která bude působit důvěryhodně, optimisticky a bude reflektovat výzvy současného světa. Budova, která bude na první pohled čitelná jako úřad, otevřená vůči návštěvníkům, nebude plýtvat zdroji a postaví se čelem ke klimatickým i společenským změnám.

2. místo ve vyzvané architektonické soutěži

Discover

V rámci rekonstrukce Krajského úřadu Karlovy Vary navrhujeme odstranit nenosnou část současné fasády budovy, která byla navržena pro potřeby kasáren, ne úřadu. Vybouráním vnitřních příček na statické minimum zvýšíme flexibilitu vnitřních konstrukcí.Pro navýšení kapacity kancelářských ploch budovy navrhujeme nastavět budovu o 1,5 patra z dřevěné nosné konstrukce v rámci změny územního plánu. Dokážeme tak zvýšit kapacitu budovy ze současných 4 280 m² pro 140 pracovníků na 5 950 m² pro 168 úředníků. Přístavba zastupitelského sálu s novým vstupem před budovu B vytvoří novou dominantu, která dokončí střední osu areálu. Sál je přímo propojený s parterem budovy a bude jej možné využít pro různé druhy akcí. Atraktivní dojem z architektury domu dotváří fasáda, kterou navrhujeme jako rastrovou strukturu s výraznou plasticitou. Na materiál fasády volíme probarevný tenkostěnný beton. Venkovní stínění je skryto v rámci dílců fasády.

Schéma

Design

Architektura budovy vychází z několika koncepčních základů. Jako institucionální stavba má vyzařovat klid, důvěru a systematičnost. Ta se propisuje do rastru fasády, který má vyhnuté sloupky. Tento drobný detail odkazuje k vřídlu, k růstu a v neposlední řadě vytváří dojem, že budova dohlíží na své okolí, svůj kraj. Centra lázeňských měst tvoří primárně kolonády, místa klidu a odpočinku. Přístavba je volně inspirovaná touto typologií, přeloženou do současného architektonického jazyka. Tektonika stavby je jasně čitelná, sloupy drží překlady, tak jak tomu bylo od kolébky demokracie Athén, architekturu osvícenství až do dnes. Místo zbytečných dekorů vytváříme geometrickou čitelnost, která se promítne do optimalizace nákladů na realizaci. Posledním elementem budovy je únikové schodiště, stuha propojující jednotlivá patra vyobrazuje jednotu celé stavby a úřadu samotného. Výsledný výraz tak posouvá utilitární architekturu původních kasáren k novému institucionálnímu významu.

Půdorys

Informace k projektu

 • Klient

  Krajský úřad Karlovarského kraje

 • Rok

  2023

 • Poloha

  Karlovy Vary, Česká republika

 • Velikost

  5 950 m²

 • Vizualizace

  Perspektiv

 • Autoři

  Martin Stára
  Anna Karbanová

 • Spoluautoři

  Barbora Kuciaková
  Silvia Snopková
  Ondřej Jezbera
  Matyáš Kytka

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt