Apartmánové domy na Šumavě

Apartmánové domy na Šumavě 

Hamry, Česká Republika

S respektem a odkazem na venkovskou architekturu rozšiřujeme vesnici a vytváříme nové místo pro život všechny milovníků přírody. Podmanivé místo v šumavských kopcích a pohodlí vlastního apartmánu zve všechny nadšence k aktivní dovolené v každém ročním období. Celé řešené území je součástí CHKO, Natura 2000, CHOPAV a biosférické rezervace.

 

 

Discover

Apartmánové domy na Šumavě se nachází s oblasti tvořené roztroušenou strukturou usedlostí, obklopená pastvinami a ovocnými sady. Později došlo k postupnému nahrazování jednotlivých sídel za solitérní stavby a pozvolnému zalesňování. Podél komunikace s historickou stopou jsme citlivě rozmístili drobné soubory staveb, které volně vychází z typologie tradičních “usedlostí”. Klademe důraz na zachování stávajícího krajinného rázu a pracujeme s přirozenou vegatací, která se v dané lokalitě původně nacházela.

 

 

Design

Slučování několika hmot do souborů nám umožňuje pracovat s hierarchií prostor, které kolem sebe přirozeně vytváří. Apartmánové domy na Šumavě kladou důraz na výhledy, ale i intimitu, která souvisí s orientací oken a logií. Budovy se přizpůsobují morfologii krajiny a jsou rafinovaně natočené. Na osu komunikace navrhujeme umístit obecní dům o jedno podlaží vyšší, který bude mít v parteru veřejnou vybavenost včetně obecního úřadu. V jeho bezprostřední blízkosti tak vznikají veřejné prostory, které se stávají přirozeným centrem celé lokality.  Jsme přesvědčeni, že doplněním dalších drobných funkcí do areálu vytváříme prostředí pro vznik komunit. Sdílené prostory tvoří přidanou hodnotu k apartmánovým bytům. Navrhujeme současně aktivizovat les vytvořením různých zákoutí a míst pro odpočinek, ve formě lesních hřišť, altánů a vyhlídkových plošin.

Schéma

Velikost bytů navrhujeme v rozmezí od 1,5 kk až po 4 kk. Apartmány jsou tak dostupné jak pro mladé páry, tak větší rodiny. Apartmánové domy na Šumavě doporučujeme stavět z CLT panelů, které mají několik klíčových výhod. V první řadě je to subtilnost nosných konstrukcí (130 mm) oproti železobetonu ( 250 mm) nebo zděné konstrukci. Ve výsledku to tak znamená zvětšení užitkové plochy při stejné zastavěné ploše. Jedná se pochopitelně o výrazně udržitelnější variantu s nulovou uhlíkovou stopou.

 

 

Půdorys

Informace k projektu

 • Rok

  2022

 • Poloha

  Hamry, Česká Republika

 • Velikost

  9 640 m² - 122 bytových jednotek

 • Vizualizace

  Perspektiv

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Jakub Herza
  Sebastian Sticzay

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt