Vinohradský obývák pod širým nebem / Náměstí Jiřího z Lobkovic

Náměstí Jiřího z Lobkovic

Praha 3

Praha, Česká Republika

Náš vítězný návrh v architektonické soutěži na rekonstrukci náměstí Jiřího z Lobkovic má za cíl kultivovat jeho původní funkci — oblíbeného místa setkávání, hry a odpočinku všech generací obyvatel a místních komunit.

 

 1. místo v architektonické soutěži  – revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic

 

Discover

Hledali jsme vhodný poměr vymezení náměstí a parku, který nyní dominuje. Chtěli jsme jasně definovat náměstí Jiřího z Lobkovic jako osu vstupu do školy a propojit ho s Vinohradskou ulicí. Nový návrh revitalizace území má za cíl jasně definovat jednotlivé části prostranství a šetrným způsobem zohlednit urbanistické, dopravní, krajinářské a technické souvislosti. Studie zobrazuje plnohodnotný veřejný prostor s charakteristickými vinohradskými motivy volně přenesenými do měřítka veřejného prostoru tak, aby byl podpořen charakter a jedinečnost dané lokality. Přenesený “Vinohradský obývák” tak lze rozpoznat díky francouzskému kladení dlažby pod třešňovým bosketem nebo herních prvků pro děti. Návrh vychází z potřeby komplexního využití daného místa, které čítá společenský význam plochy náměstí, parku, hřiště a předprostoru základní školy. Při vytváření specifických míst jsme návštěvníkům chtěli dopřát momenty překvapení. To vše při citlivém zasazení moderních přístupů v historickém kontextu.

Design

Prostor parku a náměstí Jiřího z Lobkovic parafrázuje obraz Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte od George Seurata, které zobrazuje všední situace v městské společnosti. Prostor parku vsazujeme do rámu, který je tvořen sítí cest jeho návštěvníků a míst, ve kterých tráví svůj čas. Návrh obnovy náměstí rozdělujeme na čtyři funkční celky – tramvajovou točnu s kaštanovou alejí, promenádu s třešňovým bosketem a vodním prvkem, centrální zelenou parkovou plochu s dětským hřištěm a přiléhající uliční prostory včetně jejich materiálového a dopravního pojednání. Vzhledem k fenoménu “heat islands“ považujeme umisťování stromů do veřejného prostoru za klíčové pro zajištění komfortu v přehřátých centrech měst. Stávající skladbu citlivě doplňujeme o nové druhy rostlin a tím zabezpečujeme bohatší biodiverzitu, která poskytuje útočiště pro různé druhy hmyzu i ptactva. 

Axonometrie

Informace k projektu

 • Klient

  Praha 3

 • Rok

  2020

 • Poloha

  Praha, Česká Republika

 • Velikost

  12 605 m²

 • Vizualizace

  Perspektiv

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára
  Eva Schilhart Faberová
  Tereza Houdková

 • Spoluautoři

  Barbora Kuciaková
  Kateřina Hodková
  Silvia Snopková

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt