Meziprostory Pražské tržnice - rekonstrukce od studia Perspektiv

Meziprostory Pražské tržnice

Hlavní město Praha

Praha 7, Česká republika

Pražská tržnice, unikátní historický areál, který si i přes pestrou minulost v posledních desetiletích udržel své genius loci, nyní stojí na prahu nové příležitosti. Meziprostory Pražské tržnice chápeme jako klíč k revitalizaci celého areálu, který bude plnit lokální i celoměstský cíl obyvatel s odkazem na historii i budoucnost Prahy.

 

1. místo v mezinárodní architektonické soutěži

 

Discover

Tržnici po dlouhém období, kdy předchozí soukromý nájemce nechával areál chátrat, město převzalo v roce 2019 zpět do své správy a nastartovalo její obnovu. Rozbité povrchy, nepřehledné dopravní řešení či nedostatek mobiliáře a zeleně dělá z meziprostor místo, které má však v rámci volnočasových aktivit ještě stále rezervy. Veřejný prostor vnímáme jako důležitý obraz společnosti. Meziprostory Pražské tržnice si zaslouží proměnu a rekultivaci památkově chráněného areálu a jeho propojení s městem. Vytvoření přívětivějšího prostoru se zelení a posezením zajistí novou atraktivitu pro kvalitnější nájemce a tím celoroční život v tržnici.

 

Design

V návrhu cílíme na vytvoření přirozeného propojení mezi historickou architekturou tržnice a její novou podobu. Nalezli jsme motivy, které se v budovách opakují a přenesli jsme je do nového tvarosloví návrhu prostřednictvím kladení dlažby, designu mobiliář nebo oplocení.  Náš návrh klade důraz na zachování lidského měřítka a čitelné struktury. Navrhujeme plochy rozčlenit použitím různorodé dlažby a drobných detailů, abychom zjednodušili orientaci a zmenšili měřítko monumentálních prostor. V naší vizi nové tržnice také eliminujeme ploty a uzavřenost celého areálu. Meziprostory Pražské tržnice a její nároží se otevírají městu a hranice se posouvají k průčelím budov. Vzhledem k fenoménu “heat islands“ považujeme umisťování stromů do veřejného prostoru za klíčové pro zajištění komfortu v přehřátých centrech měst. Abychom zvýšili poměr zeleně v tržnici, navrhujeme strukturu zelených “knoflíků“, které budou v pravidelném rastru rozmístěny po prostoru. Kromě členění zajišťují také stín a současně mění atmosféru místa v průběhu roku.

Schéma

Součástí návrhu je také nový systém mobiliáře, který stavíme na různorodých systémech – od pevných monumentálních prvků až po volný městský mobiliář. Meziprostory Pražské tržnice, jejíž transformací chceme podpořit její potenciál prostoru pro aktivní program všech měřítek, od velkých akcí až po malé lokální trhy.  Při transformaci tržnice klademe důraz na vytvoření prostoru, který podpoří aktivní program všech měřítek a zaměření – od velkých akcí jako koncerty nebo malých lokálních trhů. 

 

Meziprostory Pražské tržnice a její mobiliář rozdělujeme do dvou kategorií. První (sit & relax) je vizuálně dominantní a podporuje setkávání a odpočinek v otevřených prostranstvích. Druhá kategorie (work & drink) s nerušivým designem je určena převážně pro piknik nebo práci. Obě kolekce jsou formálně sjednoceny archetypem oblouku, který jsme vypozorovali z původních budov tržnice.

Echo

„Oceňujeme jasný přístup řešení, který vynikal oproti ostatním projektům a to nejen v řešení krajinářském a řešení veřejných prostor, ale i prací s tématy jako je globální oteplování. Dále oceňujeme práci s širokou a zároveň podmínkám přizpůsobenou paletou rostlin, které jsou navržené v značné rozmanitosti a rozumné míře. Porota ocenila dobré zpracování celkového návrhu a vysoce si cení práci propojení tržnice s okolím tj. penetraci obvodové zdi a otevření areálu, které se zdá být optimální a vysoce funkční.“

Soutěžní porota

Informace k projektu

 • Klient

  Hlavní město Praha

 • Rok

  2022

 • Poloha

  Praha 7, Česká republika

 • Velikost

  108 975 m²

 • Vizualizace

  Monolot Studio

 • Mobiliář

  Eduard Herrmann & Matěj Coufal

 • Grafický design

  Matěj Vojtuš & Josefína Karlíková

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára

 • Spoluautoři

  Silvia Snopková
  Sebastian Sticzay
  Tomáš Pavlakovič
  Jakub Herza
  Barbora Kuciaková
  ext. Radek Prokeš

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt