Rohanský a Libeňský ostrov

Rohanský a Libeňský ostrov

 

Hlavní město Praha

Praha, Česká Republika

Území o 56 hektarech od Hlávkova mostu po špičky Libeňských kos čeká v následujících letech proměna. Ve spolupráci s holandským studiem DELVA jsme se zúčastnili mezinárodní architektonické soutěže na revitalizaci Rohanského a Libeňského ostrova. Naši koncepci stavíme na 3 pilířích – Restore, Rewind, Reconnect.

3. místo v mezinárodní architektonické soutěži (spolupráce s DELVA)

Discover

Rohanský a Libeňský ostrov spolu s parkem Maniny má veškerý potenciál, aby se k němu přistupovalo novým způsobem. Námi navrhovaná strategie „restore, rewild, reconnect“ tvoří přístup založený na přírodě, jehož cílem je vytvořit odolnou lužní krajinu, která zároveň přináší vysoký ekologický užitek a množství rekreačních příležitostí a zařízení. Tím se liší od současného povoleného návrhu, který vychází z infrastrukturního a inženýrského hlediska. Náš návrh a rozvržení parku je příkladem toho, jak proměnit vltavské nábřeží z odvrácené strany směrem k největšímu bohatství města.

Design

Park, město a řeka by měly být považovány za jeden celek. Tři z těchto klíčových urbanistických strategií mají spíše spojovací roli, protože vytvářejí pokračování protipovodňových opatření, ekologických koridorů a městských prostor. Zbývající tři urbanistické strategie se zaměřují spíše na přeměnu parku v cílové místo s rozsáhlou prostupnou sítí, prostory pro sport a hry a krásnými místy, která rámují výhledy na historické centrum města a zároveň odkazují na bohatou historii Karlína.

Ilustrace

V tomto návrhu se snažíme o integrální přístup, kdy jsou všechny tyto různé struktury spojeny do jednoho návrhu. Přehodnocením průběhu koryta, aniž by to mělo negativní dopad na hydrologické výkony koryta, se koryto mění v přirozenou vodní cestu, která se stává středem a hlavním prvkem parku, namísto okraje mezi parkem a hrází.

Rohanský a Libeňský ostrov včetně návrhu parku koncipujeme jako výsledek jeho topografického a hydrologického základu. Hlavním klíčovým bodem bylo vnést do parku výraznou variabilitu rekreačních a přírodních prostor, které postupně přecházejí jeden v druhý. Park Maniny se tak stává přírodním parkem, kde nacházejí místo různé typy rekreace a vyskytují se různé typy výsadby, od zalesněných kopců po otevřené luční břehy řek a mokřady.

Principy designu

Povolený návrh funguje dobře na úrovni „restore“. Základním záměrem bylo vytvořit zásah, který by zvýšil odolnost proti povodním a hydrologickým výkyvům. Přestože přináší nový park mezi Vltavou a novým bočním kanálem do Prahy, zbývá spousta příležitostí ke zvýšení ekologických a rekreačních

 

kvalit (rewild a reconnect). Tento infrastrukturní přístup tvoří základ našeho návrhu parku Maniny, ale díky dvěma jemným návrhovým tahům se celý projekt mění z jednostranně zaměřeného zásahu na integrovaný projekt, který staví na třech hlavních kvalitách: restore, rewild a reconnect. Rohanský a Libeňský ostrov tvoří nový příběh řeky ve městě.

Princip 1: meandrující kanál

Náš první návrhový posun zdůrazňuje význam kanálu a usiluje o jeho nové umístění jako ústředního prvku parku. Jemným posunutím průběhu kanálu od tvaru exponenciální křivky směrem k meandrujícímu tvaru a změnou šířky se z něj stávají meandrující struktury, které mají silný přírodní vzhled a působí přirozeně. Aniž by to mělo negativní dopad na hydrologické výkony, vytváří zajímavé prostory pro rekreační účely na obou stranách meandru a příležitosti pro rozmanitější břehy podél vody. Vodní stavba se stává ústřední páteří parku a rozšířením jejího toku v centru také viditelnější a zážitkovější.

Princip 2: různorodá topografie parku

Druhý posun se zaměřuje na vytvoření rozmanitějšího hřebene parku, který umožňuje výškovou diferenciaci. Protože topografie parku do značné míry určuje jeho využití, vytváří příležitosti pro diferenciaci druhů vegetace (kvůli různé vzdálenosti od hladiny podzemní vody) a ekologických zón, ale také pro vzrušující zážitky při putování parkem. Snížením centrální části parku a opětovným využitím uvolněné zeminy k vytvoření výškového akcentu podél ní vzniká dramatická scenérie, která se mění ze zajímavého mokřadu v městskou vyhlídku směrem k městu na vrcholu kopce.

Informace k projektu

 • Klient

  Hlavní město Praha

 • Rok

  2023

 • Poloha

  Praha, Česká Republika

 • Velikost

  560 000 m²

 • Vizualizace

  Vivid Vision

 • Autoři

  Perspektiv & DELVA

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt