Vinohradský obývák pod širým nebem

Praha 3

Praha, Česká Republika

Náš vítězný návrh v architektonické soutěži na rekonstrukci náměstí Jiřího z Lobkovic má za cíl kultivovat jeho původní funkci — oblíbeného místa setkávání, hry a odpočinku všech generací obyvatel a místních komunit.

 

 1. místo v architektonické soutěži  – revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic

 

Discover

Hledali jsme vhodný poměr vymezení náměstí a parku, který nyní dominuje. Chtěli jsme jasně definovat náměstí jako osu vstupu do školy a propojit ho s Vinohradskou ulicí. Vysazujeme stromy a vytváříme tak tzv. Obývák pro širým nebem.

 

 

Design

Prostor parku a náměstí parafrázuje obraz Nedělní odpoledne na ostrově Grande Jatte od George Seurata, které zobrazuje všední situace v městské společnosti. Prostor parku vsazujeme do rámu, který je tvořen sítí cest jeho návštěvníků a míst, ve kterých tráví svůj čas. Rám dále rozdělujeme na tři části dle dějových pojetí – park, hřiště pro malé a starší děti doplněné o workout zónu a piazzettu s vodním prvkem v podobě fontán.

Axonometrie

Informace k projektu

 • Klient

  Praha 3

 • Rok

  2020

 • Poloha

  Praha, Česká Republika

 • Velikost

  12 605 m²

 • Vizualizace

  Perspektiv

 • Autoři

  Ján Antal
  Martin Stára
  Silvia Snopková

 • Spoluautoři

  Kateřina Hodková

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt