veřejný prostor 
rozvíjí komunity

Kvalitní veřejný prostor naplno využívá potenciál svého pozemku, respektuje kontext a hlavně kultivuje a podporuje občanský život. Naše budovy a veřejná prostranství vycházejí z pochopení potřeb dané komunity i extenzivní zkušenosti s náročnými zadáními.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt