Udržitelné trendy v kancelářském designu

17. 1. 2022

Journal

Pokud nás předešlé dva roky něco naučily, flexibilita by byla správnou odpovědí. Flexibilní postupy, procesy, ale i samotné fyzické pracoviště je totiž pro dlouhodobou životaschopnost organizace zásadní. 

Organizace přijaly a navykly si na nejrůznější způsoby hybridní práce: Zaměstnanci v kanceláři, zaměstnanci pracující na dálku nebo jejich kombinace. Pouhé zavedení tohoto modelu však ještě nezaručuje úspěch. Skutečně efektivní, hybridní pracovní prostředí podporuje různé styly práce včetně jejich rozvrhu, což umožňuje zaměstnancům konzistentní pracovní výkon a produktivitu bez ohledu na to, kde se právě nachází. Pružná a flexibilní organizace je v konečném důsledku znakem zdravě fungující firmy. Jaké jsou udržitelné trendy v kancelářském designu? Podívejte se na ně v našem článku. 

Nejzajímavějším trendem v této oblasti je přechod na práci založenou na aktivitách. Ta nejflexibilnější pracoviště využívají širokou škálu prostorů, které mohou jednotlivci během pracovního dne potřebovat. Preferuje copywriter tichou klidovou zónu, kde ho nikdo neruší? Kreativní tým oproti tomu vyhledává místo, které podporuje intenzivní brainstorming. Firmy by však pro zaměstnance měly zajistit hybridní prostředí, kde nebude problém propojit práci jak se vzdáleným prostředím, tak prostředím na pracovišti. Zaměstnanci tak spolu mohou snadno spolupracovat. Investice do technologií – komunikačních nástrojů a zařízení pro videokonference na pracovišti proto považujeme za nutnost.

Firmy se v poslední době uchylují k variantě řešení na bázi coworkingu, kde se potkává jak prostor pro spolupráci, tak tiché zóny pro klidovou práci. Podobně jako je tomu u mezinárodně oceněném coworkingu Base4Work.

Efektivní pracoviště je takové, které mohou jeho zaměstnanci fyzicky měnit. Přesně tak, aby se prostor mohl přizpůsobit jejich specifickým potřebám. V minulosti známé cubicles se o něco později transformovali do open space. Nyní se s rozložením kanceláří nacházíme někde uprostřed. Integrace jak otevřených, tak uzavřených prostor, které umožňují přizpůsobit se různým profesím, stylům práce a úkolům jednoznačně reprezentují udržitelný a flexibilní model. 

Jak si takový příklad představit? Z míst pro jednotlivce lze vytvořit týmový prostor a zasedací místnosti lze překonfigurovat na soukromé kanceláře. Pracovní den totiž klidně může začít soustředěnou prací, která se však v průběhu dne transformuje do zapáleného brainstormingu s kolegy. Novým cílem je funkční změna pracoviště bez nadbytečný nákladů. 

Prezident firmy Steelcase, která se zabývá chytrými řešeními pro oblast workplace se v rozhovoru pro Harvard Business Review nechal slyšet, že optimalizovali vlastní kanceláře tak, že navrhli otevřený prostor, který dopoledne podporuje hybridní schůzky, v době oběda se stává kavárnou, odpoledne hostí all hands meetingy a večer si ho lze pronajmout na akci. Novým cílem se tak stává funkční změna pracoviště bez nadbytečný nákladů. 

Podobný princip se objevuje u kanceláří IT firmy Websupport. Ta může svoji chill zónu snadno transformovat do podoby přednáškového sálu.

 

Organizace musí přehodnotit přístup ke svým lidem, stejně jako to dělají ve vztahu ke svým zákazníkům. Rozmanitější a inkluzivnější prostory v konečném důsledku lépe podpoří vaše zaměstnance. Kancelář má lidi spojovat a její flexibilita má přinášet příležitosti. Nejenže hybridní prostředí urychluje inovace a posouvá kulturu organizace, ale zajišťuje také optimalizaci nemovitostí. Neměli bychom však zapomínat, aby se misky vah společného času a individuálního soustředění nedostaly do nerovnováhy. Kanceláře mají stále tvořit podpůrnou složku pro “me time”, stejně tak jako “we time”. 

Kromě pestrého rozvržení zasedacích místností se v kancelářích Pipedrive nachází i sauna a plnohodnotná herna.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt