Jak pokračuje stavba nejvyšší české dřevostavby?

29. 9. 2022

Journal

V minulém měsíci jsme informovali o tom, že stavba oficiálně započala. Když už se ale staví nejvyšší česká dřevostavba, chceme mít její proces zaznamenaný. Na blog jsme proto umístili časosběrný záznam z realizace. Záznamy budou postupně přibývat, je na co se těšit.

Jak bude vypadat finální výsledek? Podívejte se na detail projektu 

 • – výkopové práce podzemního kolektoru a základových pasů
 • – první várka betonu pro obvodové základové pasy a podkladní beton pod desku podzemního kolektoru
 • – příprava ztraceného bednění pro podzemní kolektor
 • – odebrání další vrstvy zeminy pod základovou deskou
 • – pokládka asfaltových hydroizolačních pásů na stěny a podlahu podzemního kolektoru
 • – násyp podkladního štěrku pod základovou desku
 • – můžete si také všimnout neustálého pohybu solárního trackeru
 • – vylití podkladního betonu pro základovou desku
 • – pokládka asfaltových hydroizolačních pasů pod základovou desku 1.NP
 • – aplikování XPS izolace na stěny podzemního kolektoru
 • – příprava ocelové výztuže v kolektoru pro finální nosné stěny a základovou desku kolektoru- železobeton
 • – příprava bednění kolektoru pro finální betonování jeho stěn
 • – zalití betonu do připraveného bednění s ocelovou výztuží pro stěny kolektoru – začátek zrání železobetonové podzemní konstrukce
 • – pokládka ocelové výztuže pro ŽB základovou desku 1.NP
 • -„přemostění“ podzemního kolektoru bedněním pro umožnění pokračování pokládky ocelové výztuže pro ŽB základovou desku 1.NP

paralelně s výstavbou objektu dřevostavby probíhá úprava a nástavba kanceláří vedlejšího objektu

 • – vyzdívání stěn 1.NP
 • – uložení ocelových nosníků pro konstrukci stropu nad 1.NP + ochranný nátěr nosníků
 • – vyzdívání stěn 2.NP
 • – dokončení betonování základové desky 1.NP
 • – návaznost výztuže pro ŽB vertikální jádra vč. CHÚC
 • – kontinuálně probíhá výstavba jeřábu
 • – za pomoci jeřábu budou umístěny příhradové ocelové nosníky vedlejšího objektu kanceláří SO.05 pro konstrukci střechy
 • – dokončování vyzdívání štítové stěny vedlejšího objektu SO.05
 • – umístění bednění na menší ŽB vertikální jádro (vpravo)
 • – pokračování v usazování bednění pro hlavní vertikální jádro – požadavek na pohledový beton
 • – odbednění první části bednění ŽB jádra vpravo (výtah + vedení instalací)
 • – kontinuálně probíhající práce na vedlejším objektu SO.05 – pokládka prvních vrstev skladby střešního pláště (hydroizolace, kontralatě, dřevěné bednění)
 • pokračování usazování bednění pro hlavní ŽB vertikální jádro
 • příprava bednění obvodového ŽB soklu + jeho betonáž v 1.NP (následně se na něj budou usazovat dřevěné CLT panely obvodových stěn)
 • dokončování zastřešení u vedlejšího objektu vč. pokládky falcovaného plechu jako finální střešní krytiny

Novinky

  Kontakt

  Svěřte nám váš projekt