Base4Work
v Deco Journal South Korea

11. 1. 2022

Press

Korejský magazín Deco Journal otiskl projekt coworkingu Base4Work v Jurkovičově Teplárni. Celkem se v prostorách teplárny nachází 3 900 m² flexibilních pracovních ploch s kapacitou přibližně 450 míst. Pracovali jsme se stejnou typologií pracovišť jako je tomu u pražské pobočky coworkingu. Přinesli jsme koncept kvalitního pracovního prostoru, který reflektuje autenticitu prostředí.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt