Hybridní kancelář a její vývoj v roce 2024

Kristýna Švamberk, 15. 11. 2023

Journal

Jsme svědky nárůstu hybridní práce a samotné kanceláře natrvalo opustily stanovené definice v rámci toho, na co jsme byli zvyklí. To však neznamená, že by v současnosti neplnily svou funkci. Jejich funkce se však transformovala. Podle Microsoft Work Trend Index by 85 % zaměstnanců bylo motivováno k cestování do kanceláře s cílem vybudovat a upevnit vztahy se svými kolegy a pro spolupráci. Kancelář proto hraje strategičtější roli než jen místo pro práci. A design kanceláře s tím samozřejmě souvisí.

Seznamte se s novým pojmem Hotelification of the Office.

Termín “hotelifikace kanceláře“ klade důraz na poskytování prvotřídních služeb a vybavení, která zlepšují zážitek hostů, v našem případě tedy zaměstnanců. Pokud jde o interiér hotelů, každý metr čtvereční je zamýšlen jako potenciál ke generování příležitostí. Vstupní lobby často zahrnuje i concept store, restaurace v sobě kombinují coworking a chodby evokují uměleckou galerii. Tento princip se pomalu začíná přelévat i do návrhu kanceláří.

Uživatelské návyky se změnily.  Ať už doma, v práci nebo na cestách,  lidé vyhledávají zážitky. Kanceláře by proto měly nabízet zaměstnancům vybavení pro vytvoření pohodlného a produktivního pracovního prostředí.

Po pandemii se firmy snaží jít cestou kondenzování ploch svých kanceláří. Role designu kanceláří proto bude ještě zásadnější. Firemní zázemí možná sice bude menší, o to ale kvalitnější. Interiér kanceláří tak jen podtrhuje skutečnost, že se jedná o důležitý aspekt i pro přilákání a udržení nových talentů. O vlivu nastupující generace Z na pracovní trh ani nemluvě. Jaké jsou tedy hlavní výhody hotelových prvků v kancelářském designu?

Jednou z hlavních výhod je zvýšení spokojenosti zaměstnanců s prací. Tradiční kancelářské prostředí často postrádá vřelost, pohodlí a také estetickou stránku. Moderní kancelářské prostory třeba s vybavením jako je jako je kavárna, fitness centrum nebo dokonce wellness se saunou v kanceláří dokáže výrazně zvýšit morálku a motivaci zaměstnanců. To se například stalo u naší realizace kanceláře pro Pipedrive, ve které mohou zaměstnanci využít hernu, saunu i bar. 

Vlivem dobře navržené kanceláře s hotelovými prvky můžeme podpořit produktivitu i spolupráci. Hotely si osvojily umění vytvářet prostředí, ve kterém se lidé cítí dobře, ať už pracují u stolu v pokoji, nebo v lobby. Uplatnění těchto principů v designu kanceláří může zaměstnancům využít prostředí, které nejlépe vyhovuje jejich úkolům a pracovním preferencím.

Trend “hotelifikace kanceláře“ také proměňuje pracoviště na destinace. Hybridní kancelář a její vývoj v roce 2024 bude transformovat tradiční, neinspirativní prostory, kde zaměstnanci pouze plní své pracovní povinnosti na moderní pracoviště navržené tak, aby zaměstnance zaujalo a lákalo. Stává se místem, kde lidé chtějí být. Je to prostor, kde práce a sociální interakce plynule koexistují, což podporuje nejen produktivitu, ale také pocit sounáležitosti a přátelství. Pracoviště jako destinace je například i mezinárodně oceňovaný cowork Base4Work, který má uživatelům navodit pocit, jako by byli v butikovém hotelu. 

Vzhledem k tomu, že se pracoviště stává cílem, odpovídá také měnícím se postojům k rovnováze mezi prací a životem. Zaměstnanci již nevnímají kancelář jako oddělenou entitu od svého osobního života. Místo toho se stává nedílnou součástí jejich každodenní rutiny, kde mohou být nejen produktivní, ale také zažít sociální interakci nebo osobní růst. 

Plánujete změnu interiéru vašich kanceláří? Proč se nezkusit inspirovat právě interiéry hotelů. Díky tomu, že se z pracoviště stává samostatná destinace, se vaše kancelář může transformovat z místa pro práci na místo, kde se bude lidem líbit a dařit.

Dokončili jsme více než 150 000 m² kanelářských realizací. Pomůžeme s návrhem i vaší firmě.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt