veřejný prostor 
rozvíjí komunity

Kvalitní veřejný prostor naplno využívá potenciál svého pozemku, respektuje kontext a hlavně kultivuje a podporuje občanský život. Naše budovy a veřejná prostranství vycházejí z pochopení potřeb dané komunity i extenzivní zkušenosti s náročnými zadáními. Jako architekti se nacházíme v zodpovědném a zároveň vzrušujícím postavení: naše práce spoluvytváří budoucnost města a jeho obyvatel. Proto je pro nás při práci na veřejných zakázkách tak důležitý cit pro detail a mezioborová spolupráce.

    Kontakt

    Svěřte nám váš projekt